Semināru skats:

Praktiskas apmācības darbam ar BIS funkcionalitāti no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā 24.10.2023

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga, Latvija

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM. Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās …

Praktiskas apmācības darbam ar BIS funkcionalitāti no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā 24.10.2023 Lasīt vairāk »

65,00€

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 31.10.2023

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga, Latvija

Lektors: Mg.sc.ing. Māris Dambis,  SIA Insalvo tehniskais direktors, vecākais darba aizsardzības speciālists, eksperts, lektors. Seminārā apskatāmās tēmas: Darba aizsardzības organizācija būvlaukumā. Prasībām darbam augstumā. Prasības veicot zemes …

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 31.10.2023 Lasīt vairāk »

65,00€

Betona konstrukcijās lietojamu stiprinājumu projektēšana saskaņā ar Eirokodeksu EN 1992-4 ((EC2,4.daļa)būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar ETAG vadlīnijām, izmaiņas aprēķinos) – 01.11.2023

Tiešsaistē

Lektors: Artjoms Apsītis, B.Sc.ing. Seminārā apskatāmās tēmas: Teorētiskā daļa: Ievads – iepazīšanās un dienas kārtība; Enkuru stiprinājumu veidi (ķīmiskie, mehāniskie), to klasifikācija, īpašības un izvēle atkarībā …

Betona konstrukcijās lietojamu stiprinājumu projektēšana saskaņā ar Eirokodeksu EN 1992-4 ((EC2,4.daļa)būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar ETAG vadlīnijām, izmaiņas aprēķinos) – 01.11.2023 Lasīt vairāk »

65,00€

Aktuālie grozījumi Būvniecības likumā un būvnoteikumos 17.11.2023

Tiešsaistē

Lektors: Mg.jur.A.Lazarevs, EM Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktora vietnieks   Semināra tēmas:  
Izmaiņu nepieciešamības pamatojums. Būvniecības dalībnieku pienākumi būvdarbu veikšanas dokumentācijas sastādīšanā būvniecības procesā.

65,00€

Dzelzsbetona konstrukciju izbūve atbilstoši LVS EN 1992 un LVS EN 13670 prasībām – 21.11.2023

Tiešsaistē

Lektors: Dr.sc.ing. Sanita Rubene (Docente Rīgas Tehniskā universitātē, Būvražošanas institūtā. Vairāku zinātnisko publikāciju autore par kvalitātes kontroles metodiku ar negraujošām pārbaužu metodēm) Seminārā iekļauta informācija par: …

Dzelzsbetona konstrukciju izbūve atbilstoši LVS EN 1992 un LVS EN 13670 prasībām – 21.11.2023 Lasīt vairāk »

65,00€

Būvju tehniskā apsekošana atbilstoši LBN 405-21 noteikumiem un BIS funkcionalitāte 22.11.2023

Tiešsaistē

(apsekošanas kārtība, atzinuma noformēšana) Lektori: Mg.sc.ing., M. Draudiņš, BIS Eksperts, V. Duša Semināra tēmas: Izmaiņas būvju apsekošanas normatīvā; Praktiskā būves tehniskā apsekošana atbilstoši uzdevumam; Būvkonstrukciju …

Būvju tehniskā apsekošana atbilstoši LBN 405-21 noteikumiem un BIS funkcionalitāte 22.11.2023 Lasīt vairāk »

65,00€

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 28.11.2023

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga, Latvija

Lektors: Mg.sc.ing. Māris Dambis,  SIA Insalvo tehniskais direktors, vecākais darba aizsardzības speciālists, eksperts, lektors. Seminārā apskatāmās tēmas: Darba aizsardzības organizācija būvlaukumā. Prasībām darbam augstumā. Prasības veicot zemes …

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 28.11.2023 Lasīt vairāk »

Elektroniskā 
būvdarbu žurnāla 
funkcionalitāte BIS ar jaunajām novembrī ieviestajām izmaiņām 29.11.2023

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga, Latvija

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM. Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās …

Elektroniskā 
būvdarbu žurnāla 
funkcionalitāte BIS ar jaunajām novembrī ieviestajām izmaiņām 29.11.2023 Lasīt vairāk »

Būvdarbu organizācija un darba vietu aprīkošana ceļu un ielu būvdarbu laikā 30.11.2023

Tiešsaistē

Lektors: Mg.sc.ing. J. Rozīte,  būvinženieris Seminārā apskatāmās tēmas: Regulējošie normatīvie akti un likumdošana Būvlaukuma svarīgākā dokumentācija Praktiskā darbu veikšana būvlaukumā ievērojot satiksmes organizācijas prasības ceļu būvdarbu …

Būvdarbu organizācija un darba vietu aprīkošana ceļu un ielu būvdarbu laikā 30.11.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Prasības būvizstrādājumu atbilstībai un to praktiskais pielietojums būvniecības procesa laikā 07.12.2023

Tiešsaistē

Lektori: K. Kamrāde, Patērētāju tiesību aizsardzības centra Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta Tehnisko preču uzraudzības daļas Vecākā eksperte īgas Tehniskās universitātes lektors lekciju kursam; M.Sīpols, …

Prasības būvizstrādājumu atbilstībai un to praktiskais pielietojums būvniecības procesa laikā 07.12.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Būvdarbu būvuzraudzība 13.12.2023

Tiešsaistē

Lektors: Mg.sc.ing., M.Draudiņš Seminārā apskatāmās tēmas: Būvuzraudzības likumdošana; Būvuzraudzības plāns; Būvuzraudzības plāna realizācija; Būvuzraudzības pārskats; Praktiskā būvuzraudzība, kvalitātes prasības, pielaides.

Pieteikties 65,00€

Praktiskas apmācības darbam ar BIS funkcionalitāti no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā ar jaunākajām izmaiņām 15.12.2023

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga, Latvija

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM. Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās …

Praktiskas apmācības darbam ar BIS funkcionalitāti no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā ar jaunākajām izmaiņām 15.12.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Tērauda konstrukciju izbūve atbilstoši LVS EN 1993 un LVS EN 1090 prasībām – 18.12.2023

Tiešsaistē

Lektors: Dr.sc.ing. Sanita Rubene (Docente Rīgas Tehniskā universitātē, Būvražošanas institūtā. Vairāku zinātnisko publikāciju autore par kvalitātes kontroles metodiku ar negraujošām pārbaužu metodēm) Seminārā iekļauta informācija par: …

Tērauda konstrukciju izbūve atbilstoši LVS EN 1993 un LVS EN 1090 prasībām – 18.12.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 20.12.2023

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga, Latvija

Lektors: Mg.sc.ing. Māris Dambis,  SIA Insalvo tehniskais direktors, vecākais darba aizsardzības speciālists, eksperts, lektors. Seminārā apskatāmās tēmas: Darba aizsardzības organizācija būvlaukumā. Prasībām darbam augstumā. Prasības veicot zemes …

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 20.12.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€
Pirkumu grozs