Pakalpojumi

Citi pakalpojumi

Projektu vadīšana
Būvniecības procesa vadīšana
Būvuzraudzība
Pakalpojumi būvobjektu sagatavošanā pieņemšanai ekspluatācijā
Būvizstrādājumu atbilstības izvērtēšana
Būvekspertīzes, tai skaitā – būvdarbu kvalitātes pārbaudes, būvdarbu apjomu un izmaksu aprēķini.
Ēku un būvju tehniskā apsekošana
Būvprojektu ekspertīze
Ēku un būvju energoaudits
Zaudējumu novērtējums dabas faktoru, avāriju un ugunsgrēku rezultātā.
Ugunsdrošības pasākumu pārskatu izstrādāšana
Konsultācijas pasīvo māju projektēšanā un būvniecībā
Iepirkumu dokumentācijas izstrādāšana projektēšanai un būvniecībai
Iepirkumu konkursu izvērtēšana
Koordinatora funkciju veikšana būvlaukumā
Pirkumu grozs