Par mums

Mērķis

SIA „LBS – Konsultants” ir dibināts ar mērķi sniegt visa veida inženierpakalpojumus un apmācības būvniecības nozarē, izmantojot Latvijas Būvinženieru savienības intelektuālo potenciālu.

SIA „LBS-Konsultants” dibinātājs un vienīgais īpašnieks ir Latvijas Būvinženieru savienība, profesionāla un sabiedriska organizācija, kura savās biedru rindās apvieno vairāk nekā 500 būvinženieru, praktiski arī visus vadošos speciālistus būvniecības nozarē – projektētājus, būvuzņēmējus, profesionālus būvniecības organizatorus, mācību spēkus, zinātniekus u.c.

Latvijas Būvinženieru savienība ir kompetentākā organizācija, kura var veikt visa veida inženierpakalpojumus būvniecībā, izvēloties speciālistus atbilstoši katras būves specifikai un tehniskajam līmenim.

SIA „LBS-Konsultants” savu pakalpojumu veikšanā kā ekspertus iesaista galvenokārt Latvijas Būvinženieru savienības speciālistus, kā arī speciālistus no citām profesionālajām savienībām.

Sertifikāti un apliecības

“Bureau Veritas” izdoti vadības un vides pārvaldības sistēmas sertifikāti

2011. gada 18. martā SIA „LBS-Konsultants” ieguvis “Bureau Veritas” izdotus vadības un vides pārvaldības sistēmas standartu ISO 9001:2015 nr. LVRIG70320A un ISO 14001:2015, nr. LVRIG70320B sertifikātus, kas apliecina, ka organizācijas vadības sistēma ir auditēta un atbilst vadības sistēmas starptautisko standartu prasībām.

Pieaugušo neformālās izglītības īstenošana

2021. gada 7. maijā SIA „LBS-Konsultants” ir ieguvis Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Licenci Nr. DIKS-21-128-ail programmas “Būvniecības procesa nodrošināšana atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām (37 stundas)” un Licenci Nr. DIKS-21-129-ail “Būvdarbu tāmēšana (40 stundas)” īstenošanai.

SIA „LBS-Konsultants” ir reģistrēts mācību centrs

2011. gada 18. aprīlī SIA „LBS-Konsultants” ieguvis Izglītības kvalitātes valsts dienesta izglītības iestādes – LBS-Konsultants mācību centra reģistrācijas apliecību.

Sadarbības partneri

LLDRA
LBS_logo3
LTRK
LIAA
Compensa VIG
Pirkumu grozs