Mūsu darbi

LBS-Konsultants savas darbības laikā ir ieguvis pieredzi daudz vērienīgos projektos

Jūrmalas pilsētas dome

“Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un saimniecības ēkas jaunbūve” būvprojekta ekspertīze

Rīgas brīvostas pārvalde

“Satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecība”

Valmieras pilsētas pašvaldība

“Valmieras Kultūras centra Rīgas ielā 10, Valmierā pārbūve” būvprojekta ekspertīze

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Maskavas iela 3, Rīga ēkas padziļināta izpēte

 • Ķemeru sanatorijas galvenā korpusa tehniskā apsekošana

 • Rīgas Doma atjaunošanas projekta ekspertīze

 • Būvekspertu pakalpojumi 35 Latvijas slimnīcām un veselības centriem

  Pasūtītājs: Veselības ekonomikas centrs

 • Konsultācijas būvniecības procesā Doma baznīcas un klostera ansambļa restaurācijā.

 • Cesvaines pils atjaunošanas projektu vadīšana un projekta uzraudzība

  ES finansējums

 • Mālpils muižas tehniskā ekspertīze pēc ēkas applūšanas.

 • Latvijas Nacionālās Bibliotēkas jumta ieseguma konstruktīvo risinājumu pieprasījumu ekspertīze.

 • Bauskas rātsnama rekonstrukcijas projekta ekspertīze.

 • Televīzijas un sakaru torņa, Rīgā, Ērgļu ielā 7, konstrukcijas novietojuma detaļplānojuma ekspertīze.

 • Latgales priekšpilsētas multifunkcionālā kultūras centra Rīga, Dubnas ielā 2, tehniskā projekta ekspertīze

 • Loģistikas kompleksa Olaines novadā jumta avārijas ekspertīze

 • Dzīvojamo ēku kompleksa ar sabiedriskajām un tirdzniecības telpām A. Čaka ielā, tehniskā ekspertīze.

 • Lēdurgas estrādes Limbažu raj., Lēdurgā, tehniskā ekspertīze.

 • Plastmasas cauruļvadu ražošanas kompleksa Jelgavā, tehniskā ekspertīze.

 • Konferences “Ūdens saimniecības projektu īstenotājiem”, organizēšana

 • Trīs dienu semināra par Eiropas Savienības fondu apguvi „Iepirkumu organizēšana Kohēzijas fonda finansētajos projektos”, organizēšana.

 • Rīgas TES TEC-1 rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze.

 • Rīgas TES TEC-2 rekonstrukcijas būvprojekta ekspertīze.

 • Rakstniecības, teātra un mūzikas muzeja ēkas Rīgā, Pils laukumā 2, rekonstrukcijas tehniskā projekta ekspertīze.

 • Daudzfunkcionāla kompleksa Rīgā, Daugavgrīvas ielā 9, tehniskā projekta izstrādes gaitas uzraudzība un ekspertīze.

 • Tirdzniecības centra „Galerija Rīga” tehniskā projekta ekspertīze.

 • Kokapstrādes ražotnes Vidrižu pagastā, tehniskā ekspertīze.

 • Arhitektoniski-mākslinieciskās inventarizācijas ar fotofiksācijām telpām J.Vītola mūzikas akadēmijā.

 • Latvijas Nacionālās Bibliotēkas tāmju ekspertīze, infrastruktūras objektu ekspertīze.

 • Vecās Ģertūdes baznīcas fasādes dekoratīvo un konstruktīvo elementu apsekošana un ekspertīze.

 • Rīgas Doma baznīcas nesošo konstrukciju apsekošana un izpēte.

 • Latvijas Televīzijas ēkas Zaķu salā tehniskā apsekošana.

 • Perorālo zāļu formu ražotnes Rīgā, Krustpils ielā 53c, paplašināšanas būvniecības autoruzraudzība.

 • Daugavpils PRPP kompleksa Daugavpils cietokšņa teritorijā tehniskā projekta ekspertīze.

 • Mežaparka Lielās estrādes tehniskā projekta ekspertīze.

 • Ārlietu ministrijas ēkas Valdemāra ielā 3, Rīgā rekonstrukcijas un restaurācijas tehniskā projekta ekspertīze.

 • 47.Eiropas Būvinženieru padomes konferences Rīgā, organizēšana.

 • Un daudzi citi...

Pirkumu grozs