ELEKTRONISKAIS BŪVDARBU ŽURNĀLS BIS AR JAUNAJĀM IZMAIŅĀM BIS FUNKCIONALITĀTĒ 02.12.2022

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga
BIS eksperts Viesturs Duša

Vebinārā tiks izskatīti sekojoši jautājumi: Kā piekļūt būvdarbu žurnālam? Kā es varu darboties no uzņēmuma profila? (Deleģējumi/pilnvarojumi) Kā veicama būvdarbu žurnāla konfigurācija? Kā veicama būvizstrādājumu …

ELEKTRONISKAIS BŪVDARBU ŽURNĀLS BIS AR JAUNAJĀM IZMAIŅĀM BIS FUNKCIONALITĀTĒ 02.12.2022 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Jaunākās aktualitātes būvniecības procesā 07.12.2022

Tiešsaistē
Raitis Gultnieks, Mg.sc.ing.

Apskatāmās tēmas Jaunākās aktualitātes būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos; Jaunais būvju iedalījums grupās; Būvniecības process ,kad saņemta būvatļauja; Būvatļaujas termiņa pagarināšana, atjaunošana, pārreģistrācija; Pieņemšana ekspluatācijā būvatļaujas …

Jaunākās aktualitātes būvniecības procesā 07.12.2022 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Energoefektīvu ēku projektēšanas nosacījumi un parametri, projektēšanas uzdevums 13.12.2022

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga
S. Liepiņš, Mg.sc.ing.

Piedāvājam piedalīties arī klātienē seminārā mācību telpā Kr. Barona ielā 99, Rīgā. Semināra saturā iekļautas  šādas apakštēmas: Ievads. Energoefektivitātes jomas attīstība Latvijā; Energoefektivitātes rādītāju prasības ēkām 2021. gadā; Iepriekšējā pieredze […]

Pieteikties 65,00€

Būvniecības normatīvo aktu prasības (Ēku un atsevišķu inženierbūvju būvniecība,izmaiņas) 16.12.2022

Tiešsaistē
Ilze Oša, Mg.jur.

Seminārā apskatāmās tēmas: Vispārīgie jautājumi - Būvniecības process, dokumentu izstrādes stadijas; Būvatļauja, tās nosacījumu izpilde un uzraudzība; Citu būvniecībā izdoto lēmumu - apliecinājuma karte, paskaidrojuma …

Būvniecības normatīvo aktu prasības (Ēku un atsevišķu inženierbūvju būvniecība,izmaiņas) 16.12.2022 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz PN izpildes iesnieguma iesniegšanai ar jaunajām izmaiņām BIS funkcionalitātē 20.12.2022

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga
BIS eksperts Viesturs Duša

Vebināra laikā tiek apskatīts vienas būvniecības cikls no uzsākšanas līdz pn izpildes iesnieguma akceptam būvvaldē. Vebināra laikā tiek paskatīti arī jaunākie uzlabojumi BIS funkcionalitātē. Semināra …

Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz PN izpildes iesnieguma iesniegšanai ar jaunajām izmaiņām BIS funkcionalitātē 20.12.2022 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Autoceļu virsmas apstrādes tehnoloģija 22.12.2022

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga
Sertificēts inženieris M. Sīpols

Lektors: Sertificēts inženieris M.Sīpols Transportbūvju un autoceļu kvalitātes inženieris, materiālu un konstrukciju institūta zinātniskais līdzstrādnieks, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Transportbūvju institūta lektors .   Apskatāmās tēmas: …

Autoceļu virsmas apstrādes tehnoloģija 22.12.2022 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 28.12.2022

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga
Mg.sc.ing. Māris Dambis

Seminārā apskatāmās tēmas: Darba aizsardzības organizācija būvlaukumā. Prasībām darbam augstumā. Prasības veicot zemes darbus. Prasības MK noteikumos Nr. 1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamu energostandartu, kas …

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 28.12.2022 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Betona konstrukcijās lietojamu stiprinājumu projektēšana saskaņā ar Eirokodeksu EN 1992-4 (EC2,4.daļa)būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar ETAG vadlīnijām, izmaiņas aprēķinos) 11.01.2023

Tiešsaistē
Artjoms Apsītis, B.Sc.ing.

Lektors: B.Sc.ing. Artjoms Apsītis   Seminārā apskatāmās tēmas: Teorētiskā daļa: Ievads – iepazīšanās un dienas kārtība; Enkuru stiprinājumu veidi (ķīmiskie, mehāniskie), to klasifikācija, īpašības un …

Betona konstrukcijās lietojamu stiprinājumu projektēšana saskaņā ar Eirokodeksu EN 1992-4 (EC2,4.daļa)būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar ETAG vadlīnijām, izmaiņas aprēķinos) 11.01.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Būvniecības process atbilstoši aktuālo normatīvo aktu prasībām 12.01.2023

Tiešsaistē
Sanita Rubene, Dr.sc.ing. 

Lektors: Dr.sc.ing. Sanita Rubene (Docente Rīgas Tehniskā universitātē, Būvražošanas institūtā. Vairāku zinātnisko publikāciju autore par kvalitātes kontroles metodiku ar negraujošām pārbaužu metodēm)   Seminārā apskatāmās tēmas: …

Būvniecības process atbilstoši aktuālo normatīvo aktu prasībām 12.01.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Būvju tehniskā apsekošana atbilstoši LBN 405-21 noteikumiem 13.01.2023

Tiešsaistē
Mg.sc.ing. M. Draudiņš

(apsekošanas kārtība, atzinuma noformēšana) Lektors: Mg.sc.ing., M. Draudiņš Semināra tēmas: Izmaiņas būvju apsekošanas normatīvā; Praktiskā būves tehniskā apsekošana atbilstoši uzdevumam; Būvkonstrukciju stāvokļa noteikšana; Tehniskās izpētes veikšana …

Būvju tehniskā apsekošana atbilstoši LBN 405-21 noteikumiem 13.01.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Ēkas funkcionālie slāņi , blīvums , ietekme uz energoefektivitāti 18.01.2023

Tiešsaistē
Buls I., Mg.oec., LLDRA valdes priekšsēdētājs
Viļumsons R., stikloto konstrukciju iebūves eksperts

Lektori:LLDRA valdes priekšsēdētājs Mg.oec. I. Buls, Stikloto konstrukciju iebūves eksperts R.Viļumsons   Apskatāmās tēmas   Blīvums un mitruma radītie bojājumi, augstvērtīgu materiālu nozīme mūsdienu konstrukcijās, …

Ēkas funkcionālie slāņi , blīvums , ietekme uz energoefektivitāti 18.01.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

BŪVDARBU BŪVUZRAUDZĪBA 19.01.2023

Tiešsaistē
Mg.sc.ing. M. Draudiņš

Lektors: Mg.sc.ing., M.Draudiņš Seminārā apskatāmās tēmas: Būvuzraudzības likumdošana; Būvuzraudzības plāns; Būvuzraudzības plāna realizācija; Būvuzraudzības pārskats; Praktiskā būvuzraudzība, kvalitātes prasības, pielaides.

Pieteikties 65,00€

ĒKU BŪVDARBU VADĪŠANA ATBILSTOŠI NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM 24.01.2023

Tiešsaistē
Dr.sc.ing. A. Jurjāns

Lektors: Dr.sc.Ing.,A. Jurjāns Seminārā apskatāmās tēmas: Vispārīgie principi būvdarbu vadīšanas kontekstā. Pasūtītāja atbildība un būvniecības dalībnieku pienākums informēt par pārkāpumiem. Pasūtītāja, būvdarbu veicēja un vadītāja …

ĒKU BŪVDARBU VADĪŠANA ATBILSTOŠI NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM 24.01.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€
Pirkumu grozs