Semināru skats:

Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā ar jaunajām izmaiņām BIS funkcionalitātē 28.03.2023

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga
BIS eksperts Viesturs Duša

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM. Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās …

Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz nodošanai ekspluatācijā ar jaunajām izmaiņām BIS funkcionalitātē 28.03.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 30.03.2023

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga
Mg.sc.ing. Māris Dambis

Lektors: Mg.sc.ing. Māris Dambis,  SIA Insalvo tehniskais direktors, vecākais darba aizsardzības speciālists, eksperts, lektors. Seminārā apskatāmās tēmas: Darba aizsardzības organizācija būvlaukumā. Prasībām darbam augstumā. Prasības veicot zemes …

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 30.03.2023 Lasīt vairāk »

Energoefektīvā ēku renovācija latvijas klimatiskajos apstākļos 06.04.2023

Tiešsaistē
SIA Knauf tehniskais vadītājs A. Veinbergs

Lektors: SIA Knauf Tehniskais vadītājs, Mag.sc.,ing. Andris Veinbergs Seminārā apskatāmās tēmas: Būtiskās LBN 002-19 prasības ; Būvkonstrukciju raksturojums no siltumizolācijas viedokļa; Siltumtehnikas pamati; Ēku siltināšanas paņēmieni no …

Energoefektīvā ēku renovācija latvijas klimatiskajos apstākļos 06.04.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Betona konstrukcijās lietojamu stiprinājumu projektēšana saskaņā ar Eirokodeksu EN 1992-4 (EC2,4.daļa) būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar ETAG vadlīnijām, izmaiņas aprēķinos) 11.04.2023

Tiešsaistē
Artjoms Apsītis, B.Sc.ing.

Lektors: Artjoms Apsītis, B.Sc.ing. Seminārā apskatāmās tēmas: Teorētiskā daļa: Ievads – iepazīšanās un dienas kārtība; Enkuru stiprinājumu veidi (ķīmiskie, mehāniskie), to klasifikācija, īpašības un izvēle atkarībā …

Betona konstrukcijās lietojamu stiprinājumu projektēšana saskaņā ar Eirokodeksu EN 1992-4 (EC2,4.daļa) būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar ETAG vadlīnijām, izmaiņas aprēķinos) 11.04.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Tiltu ekspluatācija un regulārās pārbaudes 13.04.2023

Tiešsaistē
Mg.sc.ing. Juris Rozīte

Lektors: Mg.sc.ing. Juris Rozīte. SIA „Juris Rozīte” ceļu un tiltu būvinženieris. Studē RTU doktorantūrā, inženierzinātņu Maģistra grāds būvniecībā, būvinženiera kvalifikācija autoceļu un aerodromu būvniecības specialitātē, inženierzinātņu …

Tiltu ekspluatācija un regulārās pārbaudes 13.04.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Būvju tehniskā apsekošana atbilstoši LBN 405-21 noteikumiem 18.04.2023

Tiešsaistē
Mg.sc.ing. M. Draudiņš

(apsekošanas kārtība, atzinuma noformēšana) Lektors: Mg.sc.ing., M. Draudiņš Semināra tēmas: Izmaiņas būvju apsekošanas normatīvā; Praktiskā būves tehniskā apsekošana atbilstoši uzdevumam; Būvkonstrukciju stāvokļa noteikšana; Tehniskās izpētes veikšana …

Būvju tehniskā apsekošana atbilstoši LBN 405-21 noteikumiem 18.04.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Praktiskas darbības ar elektronisko būvdarbu žurnālu un jaunākie uzlabojumi 19.04.2023

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga
BIS eksperts Viesturs Duša

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM. Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās …

Praktiskas darbības ar elektronisko būvdarbu žurnālu un jaunākie uzlabojumi 19.04.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Būvniecības process atbilstoši aktuālo normatīvo aktu prasībām 20.04.2023

Tiešsaistē
Sanita Rubene, Dr.sc.ing. 

Lektors: Dr.sc.ing. Sanita Rubene (Docente Rīgas Tehniskā universitātē, Būvražošanas institūtā. Vairāku zinātnisko publikāciju autore par kvalitātes kontroles metodiku ar negraujošām pārbaužu metodēm)   Seminārā apskatāmās tēmas: …

Būvniecības process atbilstoši aktuālo normatīvo aktu prasībām 20.04.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz PN izpildes iesnieguma iesniegšanai ar jaunajām izmaiņām BIS funkcionalitātē 25.04.2023

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga
BIS eksperts Viesturs Duša

Lektors: V. Duša, BIS Eksperts, Tavs konsultants BISAM. Ar BIS kopdarbībā jau no 2014 gada, ikdienā nodarbojas ar apmācībām, konsultācijām par BIS funkcionalitāti un tās …

Būvniecības dokumentācija BIS no lietas uzsākšanas līdz PN izpildes iesnieguma iesniegšanai ar jaunajām izmaiņām BIS funkcionalitātē 25.04.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 27.04.2023

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga
Mg.sc.ing. Māris Dambis

Lektors: Mg.sc.ing. Māris Dambis,  SIA Insalvo tehniskais direktors, vecākais darba aizsardzības speciālists, eksperts, lektors. Seminārā apskatāmās tēmas: Darba aizsardzības organizācija būvlaukumā. Prasībām darbam augstumā. Prasības veicot zemes …

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 27.04.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Autoceļu būvdarbu specifikācijas, ABS 2023/1, Vispārējās valsts autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam 09.05.2023

Tiešsaistē
Mg.sc.ing Aigars Strežs

Lektors: Mg.sc.ing. Aigars Strežs, SIA "Ceļu eksperts “valdes priekšsēdētājs, apmācību kursu vadītājs ceļu nozarē.   Semināra tēmas:  Ceļu specifikāciju struktūra. Galvenās izmaiņas un jaunumi ceļu …

Autoceļu būvdarbu specifikācijas, ABS 2023/1, Vispārējās valsts autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam 09.05.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Gruntis uz zemes darbi autoceļu un dzelzceļu būvdarbos 11.05.2023

Tiešsaistē
M. Sīpols, sertificēts transportbūvju inženieris

Lektors:  Sertificēts inženieris M.Sīpols, Transportbūvju un autoceļu kvalitātes inženieris, Materiālu un konstrukciju institūta zinātniskais līdzstrādnieks, RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Transportbūvju institūta lektors Semināra tēmas: Vispārīgi par smilšainu …

Gruntis uz zemes darbi autoceļu un dzelzceļu būvdarbos 11.05.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Aktuālie grozījumi Būvniecības likumā un būvnoteikumos 12.05.2023

Tiešsaistē
Mg.jur. A. Lazarevs

Lektors: Mg.jur.A.Lazarevs, EM Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktora vietnieks   Semināra tēmas:  
Izmaiņu nepieciešamības pamatojums. Būvniecības dalībnieku pienākumi būvdarbu veikšanas dokumentācijas sastādīšanā būvniecības procesā.

Pieteikties 65,00€

BŪVDARBU BŪVUZRAUDZĪBA 15.05.2023

Tiešsaistē
Mg.sc.ing. M. Draudiņš

Lektors: Mg.sc.ing., M.Draudiņš Seminārā apskatāmās tēmas: Būvuzraudzības likumdošana; Būvuzraudzības plāns; Būvuzraudzības plāna realizācija; Būvuzraudzības pārskats; Praktiskā būvuzraudzība, kvalitātes prasības, pielaides.

Pieteikties 65,00€

Būvju tehniskā apsekošana atbilstoši LBN 405-21 noteikumiem 17.05.2023

Tiešsaistē
Mg.sc.ing. M. Draudiņš

(apsekošanas kārtība, atzinuma noformēšana) Lektors: Mg.sc.ing., M. Draudiņš Semināra tēmas: Izmaiņas būvju apsekošanas normatīvā; Praktiskā būves tehniskā apsekošana atbilstoši uzdevumam; Būvkonstrukciju stāvokļa noteikšana; Tehniskās izpētes veikšana …

Būvju tehniskā apsekošana atbilstoši LBN 405-21 noteikumiem 17.05.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Energoefektīvu ēku norobežojošie slāņi un iznestie logi 19.05.2023

Tiešsaistē
Buls I., Mg.oec., LLDRA valdes priekšsēdētājs
Viļumsons R., stikloto konstrukciju iebūves eksperts

Lektori: LLDRA valdes priekšsēdētājs Mg.oec. I. Buls, Stikloto konstrukciju iebūves eksperts R.Viļumsons Semināra tēmas:  Ēku norobežojošie slāņi, ietekme uz energoefektivitāti un problēmsituācijas; Logu mezglu iestrāde un …

Energoefektīvu ēku norobežojošie slāņi un iznestie logi 19.05.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 25.05.2023

Tiešsaistē vai LBS-K mācību telpā K. Barona iela 99 k-1-2, Rīga
Mg.sc.ing. Māris Dambis

Lektors: Mg.sc.ing. Māris Dambis,  SIA Insalvo tehniskais direktors, vecākais darba aizsardzības speciālists, eksperts, lektors. Seminārā apskatāmās tēmas: Darba aizsardzības organizācija būvlaukumā. Prasībām darbam augstumā. Prasības veicot zemes …

Darba aizsardzības koordinācija būvlaukumos darbs augstumā un elektrodrošība 25.05.2023 Lasīt vairāk »

Pieteikties 65,00€
Pirkumu grozs